Flight Test Engineer;

Toofon, Inc.   Pasadena, CA   Full-time     Engineering
Posted on January 2, 2022
Toofon, Inc. Flight Test Engineer; Full Time; Experience: 2 yrs; Edu: B.S.; Duties: design & test UAV.; Put code (508.1) on resume. Pasadena CA

Toofon, Inc.

Pasadena , CA